New & Event

 • งานประมูลครั้งที่ 3
 • วันจัดงาน
 • 14 กุมภาพันธ์ 2557
 • งานประมูลครั้งที่ 2
 • รายละเอียด
  • วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556
  • เวลา 08.30น.
  • เริ่มเปิดให้ชมสินค้าภายในร้านเพชร
  • เวลา 9.30น.
  • เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับป้ายประมูล
  • เวลา 12.30น.
  • เริ่มเปิดขายสินค้า พิธีกรก็เกริ่นโปรโมชั่นกระตุ้นลูกค้า
  • เวลา 18.30น.
  • จับรางวัลผู้โชคดี
  • เวลา 19.00น.
  • เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการ พิธีกรกล่าวสรุป
 • งานประมูลครั้งที่ 1
 • รายละเอียด
  • วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556
  • เวลา 08.30น.
  • เริ่มเปิดจำหน่ายสินค้า พบกับโปรโมชั่นสุดพิเศษ
  • เวลา 09.09น.
  • เข้าสู่พิธีถ่ายทอดสด กิจกรรม Anniversary 9th กับศูนย์เพชรทอง ส.วรกิจ ขอกราบเรียนเชิญ "คุณสมชาย-ผาณิต กัลยาณสุโข" ประธานและรอง ประธานบริษัทกลุ่มในเครือ ส.วรกิจ และประธานในการจัดงานในครั้งนี้
  • เวลา 9.19น.
  • ร่วมกันฉลองความสำเร็จปีที่ 9 กับศูนย์เพชรทองส.วรกิจ ศูนย์เพชรทองที่ครบ วงจรในการผลิต จำหน่าย นำเข้าเพชรมีเซอร์จากสถาบันชั้นนำของโลก อาทิ GIA IGI HRD และยังเป็นผู้ผลิตส่งออกเครื่องประดับเพชรกับนานประเทศไม่ว่า อินเดีย ศรีลังกา กัมพูชา เป็นต้น (จะให้พิธีกรเกริ่นประวัติคร่าวๆของทางร้าน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จุดเทียน ร่วมร้องเพลง Happy Birthdayหลังจากนั้นก็จะตัดเค้กครับ) ใช้เวลาประมาณ 20 นาที
  • เวลา 9.30น.
  • นำทุกท่านชมโชว์การแสดงสิงโต มังกรพ่นไฟ จากคณะสิงโตมังกรศิษย์นาจาซา ไทจื้อ อ่างศิลา คณะมังกรที่ถวายการแสดงต่อหน้าพระพักตร์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ชมการแสดงต่อตัวและพ่นไฟ เพื่อ เป็นสิริมงคลแก่ผู้มาชมและเลือกซื้อสินค้า
  • เวลา 09.50น.
  • นำทุกท่านชมการแสดง การเต้น Cover Dance จากทีม Shillen แชมป์ Cover Dance ภาคตะวันออกปี 2555 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขัน Cover Dance ระดับประเทศ หลังจากนั้นได้รับเกียรติจาก คุณกันติชา ฐิติธาดา นักร้องนำวง Next Step และรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด Singha Master of the Band 2012
  • เวลา 10.10น.
  • ร่วมฟังการสัมภาษณ์การเลือกซื้อเครื่องประดับ ในหัวข้อ "การเลือกซื้อ เครื่องประดับเพชรอย่างมืออาชีพ" กับนักอัญมณีศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติ จาก คุณทิพวรรณ กัลป์ยาณสุโข นักอัญมณีศาสตร์จากสถาบันกรุงเทพ อัญมณีศาสตร์และสถาบัน "Gemological Institute of America" และ กรรมการผู้จัดการบริษัท ส.วรกิจ เอส.พี.เค.เจมส์ แอนด์ จิวเวอรี่ จำกัด" (ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 10นาที" )
  • **
  • ** หลังจากนั้นจับรางวัลผู้โชคดี ได้รับแหวนทองคำแท้ จำนวน 3 รางวัล***(จับอีก 2 รอบ 14.30และ16.30)
   ** เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการ พิธีกรกล่าวสรุปโปรโมชั่น ลด60% และทองฟรีค่ากำเหน็จ ย้ำ 3 วัน 15-17 มี.ค.56 วันอาทิตย์ที่ 17 มี.ค.56 เวลา 16.00น. พบกับการประมูลชุดเครื่องเพชร ในราคาเริ่มต้นต่ำกว่าทุน พร้อมชมโชว์การเดินแบบชุดเครื่องประดับ จาก น้องนางแบบที่จะมาเดินโชว์ชุดเครื่องประดับ S.P.K.GEMS Collection ซึ่งเราเป็นผู้ออกแบบและผลิต ให้กับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมประมูล
  • วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2556
  • เวลา 08.30น.
  • เริ่มเปิดขายสินค้า พิธีกรก็เกริ่นโปรโมชั่นกระตุ้นลูกค้า
  • เวลา 12.30น.
  • จับรางวัลผู้โชคดีได้รับแหวนทองคำแท้ จำนวน 3 รางวัล
  • เวลา 14.30น.
  • จับรางวัลผู้โชคดีได้รับแหวนทองคำแท้ จำนวน 3 รางวัล
  • เวลา 16.30น.
  • จับรางวัลผู้โชคดีได้รับแหวนทองคำแท้ จำนวน 3 รางวัล
  • **
  • * เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการ พิธีกรกล่าวสรุปโปรโมชั่น ลด60% และทองฟรีค่ากำเหน็จ ย้ำ 3 วัน 15-17 มี.ค.56 วันอาทิตย์ที่ 17 มี.ค.56 เวลา 16.00น. พบกับการประมูลชุดเครื่องเพชร ในราคาเริ่มต้นต่ำกว่าทุน พร้อมชมโชว์การเดินแบบชุดเครื่องประดับ จาก น้องนางแบบที่จะมาเดินโชว์ชุดเครื่องประดับ S.P.K.GEMS Collection ซึ่งเราเป็นผู้ออกแบบและผลิต ให้กับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมประมูล
  • วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2556
  • เวลา 08.30น.
  • เริ่มเปิดขายสินค้า พิธีกรก็เกริ่นโปรโมชั่นกระตุ้นลูกค้า
  • เวลา 12.30น.
  • จับรางวัลผู้โชคดีได้รับแหวนทองคำแท้ จำนวน 3 รางวัล
  • เวลา 14.30น.
  • จับรางวัลผู้โชคดีได้รับแหวนทองคำแท้ จำนวน 3 รางวัล
  • เวลา 16.00น.
  • นำทุกท่านชมการเดินแบบจากน้องๆนางแบบ ที่พร้อมนำเครื่องประดับ S.P.K.GEMS Collection มาเฉิดโฉมให้กับผู้เข้าร่วมประมูลสินค้า ให้พิจารณาก่อนเข้าสู่พิธีการประมูล
  • **
  • * เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการ พิธีกรกล่าวสรุปโปรโมชั่น ลด60% และทองฟรีค่ากำเหน็จ ย้ำ 3 วัน 15-17 มี.ค.56 วันอาทิตย์ที่ 17 มี.ค.56 เวลา 16.00น. พบกับการประมูลชุดเครื่องเพชร ในราคาเริ่มต้นต่ำกว่าทุน พร้อมชมโชว์การเดินแบบชุดเครื่องประดับ จาก น้องนางแบบที่จะมาเดินโชว์ชุดเครื่องประดับ S.P.K.GEMS Collection ซึ่งเราเป็นผู้ออกแบบและผลิต ให้กับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมประมูล